Arbeidstilsynet Nord-Norge

Arbeidstilsynets svartjeneste

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste. Fagfolk svarer på spørsmål om HMS, arbeidsmiljø, rettigheter og plikter.

Ring 73 19 97 00
(tastevalg 1)


Regionen omfatter Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg hører Svalbard, Bjørnøya og Hopen inn under denne regionen.

Regiondirektør: Vigdis Johnsen (mobiltelefon: 400 36 789)

Om bruk av e-post

Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Tilsynskontor

Regionen har seks tilsynskontor:

Tilsynskontor Finnsnes

Besøksadresse: Storgata 46, Finnsnes
Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 77 85 01 21
E-post: post@arbeidstilsynet.no
 
Gatekart: Se kart på Gule sider
 
Tilsynsleder:
Angela Westphal (mobiltelefon: 481 29 292)

Tilsynskontor Tromsø

Besøksadresse: Stortorget 2 - Fiskarnes hus, 9008 Tromsø
Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 77 85 01 21

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
John Arve Skarstad (mobiltelefon: 464 05 657)

Tilsynskontor Bodø

Besøksadresse: Sjøgata 15-17, Bodø
Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 75 52 79 53

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
Johan Furebotten (mobiltelefon: 913 24 366)

Tilsynskontor Alta

Besøksadresse: Løkkeveien 33, Alta
Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 77 85 01 21

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
John Arve Skarstad (mobiltelefon: 464 05 657)

Tilsynskontor Sortland

Besøksadresse: Strandgata 37, Sortland
Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 77 85 01 21

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
Angela Westphal (mobiltelefon: 481 29 292)

Tilsynskontor Mosjøen

Besøksadresse: Strandgata 22, Mosjøen
Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Telefon: 73 19 97 00
Telefaks: 77 85 01 21

Gatekart: Se kart på Gule sider

Tilsynsleder:
Johan Furebotten (mobiltelefon: 913 24 366)

Se også