Mer fagstoff om ergonomi

Her kan du laste ned flere dokumenter med informasjon om ergonomi og muskel- og skjelettplager. Filene er i pdf-format og lastes ned ved å følge lenkene nedenfor.

Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser (.pdf)

Statens arbeidsmiljøinstitutt, avd for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser(2008), Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser:Kunnskapsstatus 2008 . Utredning for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser: en kunnskapsoversikt side 1-56 (.pdf)

Arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser: en kunnskapsoversikt side 57-111 (.pdf)

Westgaard, Rolf H. (2007), Arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser: en kunnskapsoversikt. Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Rapport til Direktoratet for arbeidstilsynet.

Aas, RW; Merkus, S; Kiær, E; (2009), Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen, Rapport IRIS -2009/42, International Research Institute of Stavanger AS.

Forebygging av korsryggplager i helsesektoren (.pdf) 

Arbeidstilsynet SLIC-kampanjen 2007: Rett belastning.

Forebygging av korsryggplager i transportsektoren (.pdf) 

Arbeidstilsynet SLIC-kampanjen 2007: Rett belastning.

Se også