Hva er mobbing?

Hva er kjennetegn på at en person er mobbet, og hvordan foregår det?

De aller fleste arbeidstakere har sannsynligvis opplevd negative hendelser på arbeid. Mange kan for eksempel ha opplevd å bli utskjelt, vært gjenstand for ryktespredning eller erfart å bli oversett eller overhørt i en sosial situasjon på jobb.

Som enkeltstående handlinger kan mobbehandlinger være ufarlige og en del av livet. Men når handlingene systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person er det mobbing.

Indirekte og direkte handlinger

Trakassering og mobbing kan utføres på mange måter. Ofte er handlingene indirekte som for eksempel utfrysning og sosial isolering eller å holde tilbake informasjon.

Direkte handlinger kan være utskjelling, fleiping, trusler eller underkjennelse av faglig innsats og kvalifikasjoner. Mobbing kan også foregå i det skjulte gjennom for eksempel baksnakking og ryktespredning,.

Arbeidsrelaterte og personrelaterte handlinger

Det er også mulig å skille mellom arbeidsrelaterte og personrelaterte handlinger. De arbeidsrelaterte handlingene gjør det vanskelig for arbeidstakeren å utføre sitt arbeid.

Personrelaterte handlinger er negative handlinger rettet mot en som person.

Kjennetegn på mobbing kan være handlinger som:

  • gjør det vanskelig å opprettholde sitt gode navn og rykte på arbeidsplassen

  • gjør det vanskelig å opprettholde gode sosiale kontakter med andre

  • gjør det vanskelig å kommunisere trygt, godt og effektivt med andre

  • gjør arbeidssituasjonen eller livssituasjonen vanskelig

  • kan true den psykiske helsen og selvbildet

Hvordan foregår mobbing?

Gradvis opptrapping

Mobbing er ikke et "enten-eller"-fenomen. Mange opplever at problemene gradvis intensiveres ved at angrepene blir hyppigere og mer intense, ved at stadig flere kolleger deltar i det som skjer, eller ved at kolleger "vender dem ryggen" på nye måter.

En norsk studie viser at de som har vært mobbet i kort tid opplever sjeldnere angrep enn dem som har blitt mobbet over lang tid. Først skjer konfliktene en sjelden gang, så skjer de oftere og oftere. Studien viste at handlingene også blir stadig mer direkte og åpne.

Mobbing som prosess kan deles inn i følgende faser:

  • Uenighet om saker
  • Personkonflikt
  • Aggresjon
  • Mobbing
  • Utstøting

Mobbing kan også ha sin årsak i misunnelse, maktmisbruk, behov for syndebukk eller manglende grensesetting for uakseptabel adferd.

Mobbehandlinger kan også være når noen ikke hilser på, overser, overhører, sosial utelukking og lignenende. Dette er handlinger som ofte ikke er synlige for andre enn den det går ut over.